• RSS
  • Facebook
  • Twitter
10
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Faza wstępna, przypadająca na lata 1620- 1650, związana z tradycjami Renesansu, odznacza się bogactwem kwitnącej liryki; w fazie pełnej, w latach 1650- 1700, wypełnionej nieustannymi wojnami i tym wszystkim, co było ich następstwem w życiu zbiorowym, na czoło twórczości pisarskiej wysunie się epika historyczna; faza schyłkowa wreszcie, czasy saskie, 1704- 1763, obok zaniku zjawisk dotychczasowych obejmuje przejawy zapowiadające nadejście nowości. Takie rozumienie dialektyki rozwoju kultury i literatury barokowej w Polsce […]

Categories: Edukacja, Nauka
10
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Już u Szarzyńskiego, liryka, dostrzegało się akcenty, które w całej pełni wystąpiły w poezji lirycznej okresu baroku, początkowo w krajach romańskich, następnie w innych europejskich. Liryka bowiem była rodzajem literackim, który w twórczości barokowej realizował zasady nowego prądu najłatwiej i upowszechniał go najwcześniej. Wśród zasad tych miejsce naczelne przypadało zaskakiwaniu czytelnika niezwykłością, przykuwaniu jego uwagi efektami retorycznymi opartymi na kontrastach, niewoleniu go kwiecistością słów i zagadkowością pomysłowych, wyszukanych obrazów poetyckich, […]

Categories: Hobby, Nauka
10
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

To, co historyk pominąłby milczeniem jako szczegół obojętny, w opowiadaniu Paska ożywa, nabiera ruchu, mieni się barwami i przemawia głośno a zajmująco. Zaobserwowane znakomicie drobiazgi, ważne i nieważne, nocleg na trupie, któremu w brzuchu kruczy, pijacka rąbanina z sąsiadami, pobicie pazia Mazepy na komnatach królewskich, zmyślona historia miłości, którą ku gładkiemu wojakowi zapałała szlachcianka duńska – oto seria szkiców i obrazków, które wręcz proszą się o ołówek dobrego rysownika i […]

Categories: Kariera, Nauka
10
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Żywe zainteresowania historyczne, które wydały obfity plon pamiętnikarski, znalazły równocześnie odbicie w barokowej epice historycznej, do której bogatego rozkwitu przyczvniły się nadto czynniki innego rzędu, tkwiące w owoczesnej kulturze literackiej. Sarbiewski tedy, wykładając zasady „poezji doskonałej”, na miejsce w niej naczelne wysunął poezję epicką, za której wzór poczytywał Eneidę, a której i sam próbował bez powodzenia w poemacie na temat z dziejów Polski. Pisarzowi barokowemu bliższy od słonecznego Wergiliusza, choć […]

Categories: Nauka, Rekreacja